MEMBER

LIST OF TRUSTEE BOARD

Name Designation
Dr. Vinod Kumar M Koushik Founder, Patron & President
Smt. Maya Rani V.Koushik Trustee
Sh. Gopal Singh D.Kshetriya Trustee
Er. Prashant Kaushik Trustee
Sh. Sonji Bhai N Vasava Trustee

MEMBER OF EXECUTIVE COMMITTEE

Name Designation
Dr. Vinod Kumar M Koushik President
Sh. Gopalsinh D. Kshetria Member
Sh. Sonjibhai R. Vasava Member
Sh. Popatbhai D. Rathwa Member
Ms. Ranjanben R. Chudhary Member
Ms. Sejal Ishwarbhai Prajapati Member
Sh. Raisinghbhai N. Vasava Member

LIST OF SENIOR OFFICER BEARERS/PROJECT COORDINATORS OF INRECA SANSTHAN

Dr. Vinod Kumar M Koushik Sh. Gopal Singh D Kshetaria
Er. Prashant Koushik Hon.Director Sh. Rai Singh V Vasava
Dr Kumar Arvind Sh. Prakash Rathwa
Sh. Chandan R, Vasava Sh. Ubadiabhai Vasava
Sh. Rai Singh Vasava Ms. Pooja Nishcal
Ms. Chhayaben Kadawala Ms. Ranjanben Choudhary
Sh. Vimal Bhai P Shukla Sh. Mansingh Khatri
Sh. Surmabhai Vasava Sh. Ramchander K Magnadia
Why Choose Us